Защита на личните данни


Защита на личните данни


1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1.1. Обща информация
Издателство „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД контролира и обработва данни от поръчките и заявките на потребителите на уебстраницата www.zebrabook.bg и съответно носи отговорност за опазването и съхранението им. Конфиденциалността при работата ни, винаги е била от първостепенно значение за нас, затова основен приоритет е опазнавето на вашата идентичност и защитата на цялата информация, която ни предоставяте.

 
За обработването на данните Ви, както това е описано по-долу, „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД се базира на следните законови правила:
Изпълнение на договор: За да може посетителят/регистрираният потребител-клиент да изпълни поръчките си на www.zebrabook.bg, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си и регистрацията на поръчката, в регистрационната форма на поръчката и записването на неговите предпочитания.
Законни интереси: Обработването на данните Ви е необходимо за подобряване на услугите на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД (обработване на статистически данни и данни, които не могат да бъдат идентифицирани), за установяване на опити за измама и за да се защитят законните интереси на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД.
Съгласие: Регистрираните потребители-клиенти трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни/ промоционални съобщения (бюлетин) и анализ на потребителско поведение/предпочитания (за регистрираните профили), което се осъществяма само въз основа на автоматизирана обработка.

1.2. Информиране, обработване и цели на обработването
„ЗЕБРА СИСТ” ЕООД информира посетителя/регистрирания потребител и посетителят/регистрираният потребител потвърждава, че е информиран за следното:

а) Обработване на лични данни: „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД ще обработва личните данни на посетител/регистриран потребител-клиент, както те са заявени от него при създаването на профила му и поръчката в регистрационния формуляр, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин. Освен това, ако посетител/потребител е дал съответното съгласие, „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД ще може да обработва лични данни за изпращане на актуална информация и промоционални съобщения и/или създаване на потребителски профил на потребителя-клиент и подобряване на управлението на клиентелата и работата на електронния магазин на www.zebrabook.bg

2. Онлайн поръчки, вид лични данни и цели на обработването

2.1. Основна обработка
Потребителят/клиентът има възможност да избере 2 начина, за да направи една онлайн поръчка и да декларира личните си данни:
1. Като посетител: В този случай личните данни на посетителя/клиента ще се запазят в архивите на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД до завършването и доставянето на конкретната му поръчка, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на договора за продажба.
2. Като регистриран потребител на електронния магазин: В този случай клиентът/потребителят е създал потребителски акаунт в нашия онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранени в архивите на фирмата, докато не поиска тяхното изтриване. Периодично „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД ще изисква от потребителя/клиента да потвърди верността на информацията, която съхранява, и да я актуализира, ако има промени. Потребителят/клиентът може по всяко време да променя или коригира данните си, като влезе в акаунта си в www.zebrabook.bg (login) с потребителското си име и парола.

За извършване на всяка транзакция чрез електронния магазин на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД (www.zebrabook.bg) и за извършване на поръчки за продуктите на фирмата се изискват:
• име и фамилия • адрес за доставка на продуктите • адрес за фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса за доставка) • данните за фактуриране (ако е избрано плащане по фактура) • телефонен номер за контакт • Електронен адрес (e-mail) на клиента.

В случай че бъде поискано даден продукт да бъде доставен на трето лице, различно от посетител/регистриран потребител, последният декларира, че ще носи отговорност за информацията и пълното съгласие на лицето, което определя като получател, за съобщаването на личните му данни на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД единствено и само, за да достави съответните продукти до него и поема пълната отговорност за евентуални претенции на това лице към „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД.

Целта на обработката на данните е изпълнението на конкретната поръчка, комуникацията с потребителя-клиент и изпращането на информационни съобщения отнасящи се до стадия на изпълнение на поръчката, предоставянето на уточнения във връзка с поръчката и изобщо информация за направените покупки, доставката на поръчката на посочено от потребителя-клиента място, потвърждаването и идентифицирането на потребителя-клиента в случай на необходимост и информирането за наличните запаси в www.zebrabook.bg Посетителят/регистрираният потребител се уведомява, че предоставянето на горепосочените задължителни лични данни е необходимо условие и предпоставка за правилното изпълнение на поръчката и доставката на продуктите и услугите. Поради тази причина не се изисква съгласието на потребителя-клиента за тази конкретна обработка.

Всеки потребител клиент, който използва www.zebrabook.bg, се информира, че личните данни, свързани с приемане, изпълнение и доставка на поръчка, както и въпроси, свързани със закупуване на продукти и услуги на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД и поръчките в www.zebrabook.bg, ще бъдат подложени на обработка с цел обслужването на потребителите/клиентите, както от служителите на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, така и от трети страни бенефициенти и/или изпълнители на обработката от нейно име в рамките на изпълнението на поръчката. Трети страни-получатели са куриерски и спедиторски фирми, фирми за индивидуални или групови доставки, доставчици на интернет услуги и електронна търговия, с които „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД сътрудничи и които са предмет на конкретни ограничителни условия за обработка на лични данни, договорени с „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД като отговорна за обработката. „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД изисква от служителите си, поддържащите уебсайта – всички необходими технически и организационни мерки (включително подходящи политики и процедури за предотвратяване на разкриването на личните данни на посетителите/регистрираните потребители-клиенти, които обработват, разполагат и прилагат процедури по управление и обработка на лични данни по начин, който е законосъобразен съгласно Общия регламент за защитата на данните).

Никаква друга обработка или предаване на лични данни на потребители-клиенти няма да се извършва от „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД и онлайн магазина ú (www.zebrabook.bg), освен обработката по 2.2 по-долу, за което „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД е получила предварителното съгласие на потребителите-клиентите, или ако това бъде изискано от закона или от компетентен надзорен или съдебен орган.

2.2 Обработка, изискваща съгласие
2.2.1. Регистрираният потребител-клиент трябва предварително да е дал изричното си съгласие за изпращането на бюлетин и/или съобщения за излезни нови заглавия в уебсайта ни - www.zebrabook.bg.

Целта на обработването на данните на регистрирания потребител-клиент е изпращането на издателски и персонализирани съобщения за излезни нови заглавия на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, представянето на специални промоции и изпращането на брошури.
Вие можете да оттеглите по всяко време даденото съгласие и да не получавате такъв вид съобщения от www.zebrabook.bg, като изпратите заявката си по e-mail на електронен адрес gdpr@zebrabook.bg.

2.2.2. „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД уведомява също така своя регистриран потребител/клиент, че може да обработва личните му данни и да провежда проучвания, за да подобри услугите си за регистрирани потребители/клиенти. Като част от този процес, „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД има възможност да отчита своите нужди и да предприема необходимите стъпки за популяризиране на своите продукти и услуги, за да подобри представянето си пред своята аудитория и да промотира продуктите си. За да могат регистрираните потребители/клиенти да получават персонализирани оферти и информация въз основа на покупките, осъществени в онлайн магазина на издателството, те трябва да дадат съгласието си за анализ на тяхното потребителско поведение (профилиране), извършвано изключително при автоматизирана обработка и по-специално следните данни получени от транзакциите на потребителя-клиента.

- Продукти закупени от него на www.zebrabook.bg;
- Честота на посещенията в www.zebrabook.bg;
- Продукти, които е сложил в кошницата или в списъка на предпочитаните в www.zebrabook.bg;
- Демографски данни, които е декларирал в www.zebrabook.bg;
- Години на присъствие като регистриран потребител/клиент в www.zebrabook.bg;
- Участие в промоции;

- Разходи направени при покупка в www.zebrabook.bg;
- История на поръчките в www.zebrabook.bg.

Целта на този процес е да се оптимизира пазарният опит на регистрираните потребители-клиенти, поощряването им, комуникацията между продукти и услуги, съобразени с нуждите на клиентите на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, получаването от регистрираните потребители-клиенти на персонализирани оферти и информация, които ги касаят пряко, за оценката на тенденциите на книжния и отрасловия пазар и на продуктите и услугите въз основа на покупките, които е направил.

Посетителят/регистрираният потребител-клиент е уведомен, че личните му данни могат да бъдат обработени от „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, дори и без негово съгласие, в случай на изпълнение на задълженията ú по закон, като например когато съответните данни се изискват от данъчни власти или от банкови органи в хода на одити или от компетентните надзорни и съдебни органи.

3. Получатели на данни

За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните на регистрирания клиент-потребител са или могат да бъдат:
- Компетентните служители на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД;
- Данъчните власти и банкови органи в случай на одит;
- Външни сътрудници, които предоставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, куриерски услуги, или групова доставка на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки, на които се предават, при строги ограничения и процедури, необходимите данни за изпълнението на техните задължения. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД и само съобразно указанията на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД.

4. Права на субекта на данните

Всеки регистриран потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016. и по-специално членове 12-23 от него и националното законодателство, и по-специално:

- правото на информация и достъп до данните, обработвани от „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД;

- правото на ограничаване на обработването на данните му;

- правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни;

- правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни;

- правото на преносимост на данните му.

Упражняването на горепосочените права може да стане:
- директно онлайн чрез потребителския акаунт в www.zebrabook.bg
- с подаване на молба на електронен адрес gdpr@zebrabook.bg
- с подаване на молба на електронен адрес gdpr@zebrabook.bg
- на адрес: София, ул. Орлица бл. 31Б/20

По-специално:
За правото на достъп и корекция/допълване на личните данни, издателството дава възможност на регистрираните потребители-клиенти на www.zebrabook.bg да преглеждат, коригират/допълват личните си данни, чрез потребителския си акаунт в www.zebrabook.bg в меню „Моят профил“.

За правото на преносимост на лични данни, издателството дава възможност на регистрираните потребители-клиенти да получат личните им данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес gdpr@zebrabook.bg.

Всеки регистриран потребител-клиент е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в www.zebrabook.bg от потребителския си акаунт в www.zebrabook.bg в менюто „Моят профил“ и полето "Заявка за изтриване на профил" или чрез изпращане на електронна поща gdpr@zebrabook.bg.

В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания потребител-клиент, „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, ще предприеме всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на един (1) месец от подаването му. В този случай регистрираният потребител-клиент се уведомява, че необходимият минимум от личните му данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.

5. Срок на съхранение на личните данни

Данните на посетителя-потребителя-клиент се въвеждат и обработват от „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, до приключването на конкретната поръчка.
Записаните данни на регистрирания потребител-клиент ще бъдат задържани и обработвани докато регистрираният-клиент не поиска заличаването на акаунта му или за всяка обработка на данните му въз основа на негово съгласие – докато не заяви оттеглянето на съгласието си за целите на предоставянето на услуги на „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД,. Въпреки това, някои необходими лични данни, отнасящи се до взаимоотношенията му с „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, както и информацията, съгласието и оттеглянето на съгласието му за обработката на неговите данни, ще останат като информация за регистрирания потребител-клиент, с оглед да се осигури доказателство за законосъобразност на обработката на данните му от „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, и за защита при юридически и авторски претенции на страните.

6. Специална категория данни

За упражняването на своите права всеки потребител може да се обърне към „ЗЕБРА СИСТ” ЕООД, (email gdpr@zebrabook.bg и на телефон +359 2 479 2271). При всички случаи всеки регистриран потребител-клиент, като субект на лични данни, има право да отправи запитване до Служителя по защита на данните за начина на обработка и защита на личните му данни и ако счита, че отговорът не го удовлетворява, той има право на жалба до компетентния надзорен орган (орган по защита на личните данни).

„ЗЕБРА СИСТ” ЕООД декларира, че никакво друго използване на личните данни на посетителя/регистрирания потребител няма да се прави за цели, различни от посочените в тези правила, без предварителното му уведомяване и при необходимост – съгласието му.

 

"Зебра сист." ЕООД

Тел/факс (+359) 2 479 22 71

gdpr@zebrabook.bg

Последно обновена на 25.05.2018 г.


Най-продавани