Мобилно приложение - ЗЕБРА ADR достъпно в Google Play

Мобилно приложение - ЗЕБРА ADR достъпно в Google Play

ЗЕБРА ADR - мобилно приложение

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR е част от учебните помагала за превоз на опасни товари по шосе на издателство ЗЕБРА. В него са поместени следните полезни материали:

- АВТОМАТИЧЕН ГЕНЕРАТОР НА ТРАНСПОРТНИ ЗАПИСИ, поставяни на товарителницата/CMR;

- ДИГИТАЛНА ТАБЛИЦА A с "търсачка" и индивидуално представяне на всички опасни вещества по ADR 2023;

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и пътни превозни средства;

- таблици - смесено товарене и изключени количества;

- предпътен чек лист;

- екипировка;

- и др.

 

Приложението ЗЕБРА ADR е разработено за ANDROID.

Зебра - Обучение в движение!свали от Google play
tuv nord

ЗЕБРА ADR - мобилно приложение

 

В приложението са поместени следните полезни материали:

- Автоматичен генератор на транспортни записи, поставяни на товарителницата/CMR;

- Дигитална таблица А с вградена търсачка по номер на вещество и индивидуално представяне на всички опасни вещества по ADR 2023;

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и пътни превозни средства;

- таблици - смесено товарене и изключени количества;

- предпътен чек лист;

- екипировка;

- и др.

 

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR предоставя и нова възможност за отлична подготовка за изпитите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството за водач. 

В приложението са поместени всички изпитни въпроси с генератор на листовки за самоподготовка и провеждане на изпит, като се предлагат три режима на работа:

Обучение – обхваща всички изпитни въпроси от масивите за различните специализирани курсове по ADR, като въпросите са съгласно учебната програма;

Тренировка – този режим ви предоставя възможност да решавате примерни изпитни тестове и да се подготвите отлично за теоретичния изпит на мобилно устройство (смарт-фон или таблет);

Изпит – в този режим за точно определено време (съобразено с методиката за провеждането на изпитите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство) се дава възможност да решите случайно генериран тест. След приключването на теста, резултатите се визуализират.

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR е свързано с новото учебно помагало посредством QR кодове, които при сканиране ще ви отведат до полезни учебни филми.

ЗЕБРА ADR работи навсякъде и не изисква интернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройство ще ви уведоми при налична актуализация, за да получите най-новите изменения.

 

Зебра - Обучение в движение!